fbpx

Къщата на бъдещето

Защо сферични и куполни форми?

 


Защото това е естествена природна форма, която благодатна за естествения поток на животворящата енергия Ци, която обича да криволичи плавно, за разлика от стремителната разрушителна Ша, която се движи по права линия.

Швейцарските учени от Института по планетарни изследвания – докторите-биофизици Едмънд Етиен и Райнер Щоф анализирали хиляди часове видео записи на природни пейзажи и открили, че в 94,8% от случаите в природата и нейните форми няма прави ъгли или прави линии, а се наблюдават заоблени и сферични форми.

Компютърният анализ на архитектурните структури дал противоположен резултат, който бил удивителен в точността си. Според него 94,8% от всичко, построено от човека, се състои от паралелепипеди, издигащи се във всички посоки под прав ъгъл. Само 5.2% от съвременните сгради ни радват със своите сферични форми.

 

ПРИНЦИПИ НА ПРИРОДНАТА АРХИТЕКТУРА. КОМФОРТ И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА

Още на входа човек се чувства спокоен и умиротворен. Липсата на остри ъгли създава благоприятна среда. Вътрешната енергия на куполните къщи е уникална, тъй като всички основни жизнени потоци се разпределят по балансиран начин. Нашето същество подсъзнателно се стреми именно към такъв баланс.

За да може нашата къща да ни предостави подкрепа и равновесие в живота, тя трябва да има правилната форма. Здравето на човека зависи и от това. Околната среда има огромно въздействие върху човешкия мозък. В науката днес се е появил нов термин: „невроархитектура“. При нея пространствата се изграждат като се вземат предвид не само различните физически потребности на човека, но и особеностите на нервната му система.  Едно ново научно изследване е посветено на въпроса каква трябва да бъде архитектурно-пространствената форма, за да благоприятства максимално проявлението на положителни емоционални състояния. Това изследване показва, че пространство за живот, което в план (погледнато отгоре) има вид на окръжност, води до пробуждане на желанието в човека да се движи красиво, да танцува, дава му положителен емоционален заряд. Сферичната форма във вид на ¾ кръг активно подпомага състоянието на отпускане, отдих, уют, физическа релаксация, подбужда към общуване с любими хора, предизвиква творческо вдъхновение – като състояние на душата.

В пропорцията на куполните къщи Сферата 123 е заложен принцип на златното сечение: отношението на диаметъра към височината на купола е точно 1,618 или съотношение 62% към 38%. Златното сечение, известно още като божествена пропорция, изразява отношение на части от едно цяло, при което по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. В природата златното сечение се намира във всяко едно явление и творение: океанската вълна, дърветата, листата, цветята, хората и затова подсъзнателно бива възприемано като красиво. Красота е синоним на хармония и поначало всичко в природата се намира в идеален баланс.

Домът, създаден съгласно златната пропорция, хармонизира обкръжаващата природа и човека. Хармонично построеното пространство по естествен начин предизвиква положителни емоции на радост, възторг и любов. Живеейки в куполен дом, построен въз основата на златното сечение, човек усеща вътрешен баланс във всичките сфери на живота си.

 

Златното сечение е природен закон и се проявява като архитектурен план във всички живи системи.

На него са подчинени структурите на раковините, на растенията, строежът на телата на насекомите, животните, вълните и галактиките. На всякъде в природата се наблюдава златната пропорция, която характеризира съразмерност и хармоничност.

Носителите на генетичния код – молекулите ДНК и РНК – имат структура на двойната спирала, която съответства на същия закон. Паяк сплита паяжината спиралообразно. Така се завъртва и ураган. Спиралата се намира разположение на семената на слънчогледа, шишарки, ананаси, кактуси.

 

 

И във формата на яйцето се открива принципа на златното сечение.

Леонардо да Винчи изобразява пропорциите на идеалното човешко тяло в известната на всички скица и въвежда термина „златно сечение“. Всичките части на човешкото тяло са съзвучни една на друга в съответствие със златното сечение.

 

УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА НА КУПОЛНИТЕ КЪЩИ НА СФЕРАТА 123

 1. Защо живот в куполните къщи е здравословно решение?

Железобетонната плоча на обикновената къща с множеството си метални мрежи и арматури представлява стена за земното магнитно поле и го смущава. Дървената конструкция на куполната къща на Сферата 123 е с много по-малко тегло от конвенционалната такава и възможно е да бъде изпълнена върху лек ивичен фундамент, без метална решетка в основата на къщата. По този начин осигуряваме наличие на здравословното за човека естествено магнитно поле. Защо е толкова важно? Знаем също, че човешкото тяло е заобиколено от електромагнитна обвивка – аура и се намира в хармонична връзка със Земното магнитно поле, което оказва изключително влияние на отделните органи, тъкани, клетки и целия организъм. Основата на всички телесни функции са електромагнитните процеси. Всички химични процеси в органите и тъканите могат да бъдат обяснени в крайна сметка от взаимодействието на атомните ядра и електроните, дори човешката нервна система е електромагнитна верига.

Сферичната форма и голям обем на къщата са предпоставките за хубава естествена циркулация на въздуха. Интегрираните в продукта най-съвременни екологични материали и технологии водят до минимални разходи за отопление и еко съобразност.

Конструкцията и облицовката на куполните къщи е изцяло от естествени материали – дърво. Порестата структура на дървесината им придава добри топлоизолационни свойства. Освен това дървото подобрява вътрешния микроклимат по отношение на влажност и шумоизолиране и придава на помещенията несравними с нищо друго уют и топлина.

 1. Поддържането на високо ниво на естествена светлина

На върха на куполната къща Сферата 123 се намира кръгъл прозорец, който целодневно осигурява равномерна естествена дневна светлина.

 

 1. Покривът с дървени керемиди е една от отличителните черти на куполните къщи на Сферата 123. Така керемидата от екологичен жив материал спомага за създаването на изключителна атмосфера на топлина, комфорт и хармония в дома. Сама по себе си, куполната къща е оригинална постройка, но облицовката ѝ с дървени керемиди допринася за общия красив и изтънчен вид. Дървените керемиди в комбинация със смола правят покрива и изключително здрав и устойчив.

Дървените керемиди са познати в руската архитектура като лемех. С лемех са покривани най-сложните архитектурни форми  – църковни куполи, покриви на кули и катедрали. Лемехът се изработвал от трепетлика и, благодарение на свойствата на дървесината, материалът издържал на летните бури и есенните дъждове. По този начин са покрити Покровската и Преображенската църква на остров Кижи ( Онежско езеро, Карелия, Северозападна Русия), които са на възраст повече от 250 години. Свидетелство за издръжливостта на дървените керемиди е и най-древният храм в Русия – църквата „Възнесението на Лазар” от XIV век.

 

 1. Още едно уникално предимство на куполните къщи на Сферата 123 –конструкция от дъговидни дървени слоесто-слепени греди
 • Тази конструкция се явява само-носеща и няма необходимост от поддържащи носещи елементи(греди, колони). Свобода в дизайна на пространството
 • Тя е надеждна и се отличава с изключителна сеизмична устойчивост поради това, че конструктивното натоварване се разпределя равномерно, което е важно за земетръсни райони като България.
 • Дървото от своя страна е изключително устойчиво на усуквания и ако дървената конструкция се проектира и изпълни както трябва, то няма земетресение, което да може да разруши такава къща, освен ако не пропадне земята под нея. С оглед на стабилността и земетръсоустойчивостта на дървените къщи, се използват винтове вместо пирони.
 • Дървото не е хигроскопично и не пренася влагата. Ето защо усещането в дървена постройка е по-уютно, по-чисто и по-сухо.
 • Липса на мокри процеси след нулев цикъл Дървената къща няма остатъчна влажност, вътре е сухо и приятно от самото начало, особено ако е строена с ивични основи от бетон или камък.
 • Дървената конструкция на куполна къща е 5÷10 пъти по-лека от стомано-бетонова конструкция на конвенционална сграда и позволява много по-икономично фундиране: ивичен фундамент или точкови бетонови фундаменти.
 • Позволяват строителство върху най-разнообразни почва и релеф, в труднодостъпни места и в кратки срокове.

ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Сферичната форма притежава съотношението на най-голям обем към най-малка ограждаща повърхност, което в комбинация с изцяло дървена конструкция и отлична изолация обуславя минимални топлинни загуби. При куполната форма за отопление на къщата са необходими с 30-40% по-малко от ресурсите нужни за къща с квадратна, правоъгълна или друга форма.

В конвенционалното строителство в България за съжаление основният фокус е минимални разходи и максимална печалба, което води до изпълнения на сгради с изключително ниски показатели на енергоефективност.

 • Поради правоъгълната си форма ограждащата повърхност по-голяма, което води до повече енергийни загуби и до по-голям обем за отопление.
 • Правите стени заключват ъгли в точките си на свързване – това води до образуването на студени джобове и неоптимално разпределение и циркулация на въздуха (топлият въздъх се задържа в горния край на помещенията)
 • Формата, както и използването на материали с различна топлопроводимост води до образуването на термомостове, което понижава в голяма степен нивото на енергийна ефективност.
 • Лоши изолационни стойности на използваните материали. В сравнение 5 см дърво отговаря на изолационните свойства на 13 см тухла с отвори/25 см плътна тухла и 77см стоманобетон.

 

Предимства на сферичната форма:

 • Сферата има най-малкото съотношение на площта на ограждащата повърхност към вътрешния обем на сградата сред всички фигури със същия обем. Повърхностната площ, засегната от околната среда, има много по-голямо влияние върху енергийната ефективност на къщата, отколкото върху качеството на запечатване на фугите и дебелината на стените, а топлинните загуби на основата не зависят от площта на пода, а от дължината на периметъра.
 • Освен това в сферичната къща няма студени ъгли, които в голяма степен водят до загубите на топлина.
 • Сферичната й форма притежава много добри аеродинамични характеристики, което заедно са устойчивост на конструкцията гарантира сигурност при натоварване от вятър и сняг. Топлинната загуба на сградата е пряко пропорционална на нейното аеродинамично съпротивление. Поради аеродинамичния ефект на дизайна, вятърът се огъва около купола с по-малко съпротивление.
 • Сферичната форма способства постоянна циркулация на въздухa в купола и по-топъл въздух не се събира в горната част на купола
 • През зимата охладеният въздухът става по-плътен и се движи надолу по стените към центъра. Всякакъв отоплителен уред, разположен във възходящия поток ще отоплява равномерно целия купол. Подобно на голям рефлектор, куполът отразява и концентрира топлината, намалявайки по-естествен начин загубите през външните стени и увеличавайки енергийна ефективност.
 • При дървени куполни къщи носещата конструкция е от дърво, което само по себе си е отличен изолатор. Това води до липса термо-мостове и невъзможността да се образува конденз и мухъл вътре в къщата. Дървени куполни къщи са с отлични изолационни качества. За да се постигнат подобни характеристики при сградите със железобетонна или метална конструкция, е необходимо да се поставят значителни по размер външни изолации, като целта е да се изолират надеждно всички конструктивни елементи от външната среда, да се направят вътрешни изолации на всички елементи от конструкцията. Въпреки всички тези допълнителни работи, практически е невъзможно да се елиминират напълно всички термомостове в една монолитна сграда. Това води до елементи с по-ниска температура вътре в сградата и е предпоставка за образуване на конденз и мухъл.
 • Компактната форма на къщата позволява по-малка обща дължина на тръбните системи за отопление, БГВ (битова гореща вода) и вентилация (следователно по-ниски топлинни загуби и енергиен разход за задвижване на помпи и вентилатори).

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

Анализи

Живот под наем и Новите Лордове

В днешни дни аристокрацията във Великобритания, така наречените лордове, все още владеят около 1/3 от земите. Освен земеделските земи в провинцията, дори в Лондон…