fbpx

МОМЕНТЪТ ЗА ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА?

Сега ли е моментът за покупка или продажба? Дали да не изчакам още? 

Дали сега е добър момент за покупка на имот ?  … е въпрос, който си задава всеки един средностатистически кандидат-купувач на пазара на недвижими имоти и не само. Въпросът обикновено е продиктуван от определени нагласи или очаквания относно пазара.

Голям фактор за вземането на решение обикновено са и мненията на околните, родители, познати, приятели. От друга страна не бива да бъде подценяван и финансовият аспект. Хората с по-ограничени средства, обикновено са по предпазливи, тъй като нямат право на никакви грешки. Често пъти при младите семейства, средствата за самоучастие и ремонт се осигуряват от родители, които определено оказват влияние и натиск за вземане на крайно решение.

Дали е добър момент е въпрос, който хората участващи на пазара се питат винаги, независимо дали цените са на исторически ниски или на исторически високи нива. Жилища се купуват и продават и в двата случая. И все пак сделките се осъществяват основно продиктувани от нуждата и желанието за тяхната реализация.

Според проучване направено сред настоящи участници на пазара, данните които обобщаваме в следващата графика:

Проучване за цените на имотите 2022

Преобладават предимно положителни нагласи. Около 23% от хората, смятат че това е балон и цените ще се понижат драстично. 38% пък смятат, че цените ще се запазят с вероятност леко да се понижат, защото са достигнали пределни граници и кандидат-купувачите не са готови да заплащат повече. Около 26% от участвалите в проучването са на мнение, че ценовите нива ще се запазят с тендеции за леко повишаване, продиктувани от дефицитът в предложенията на пазара. Процентът на тези които смятат, че ще има значително повишение, поради високите нива на инфлацията е около 13%.

Като обобщение можем да кажем, че 77% от респондентите смятат, че актуалните цени на имотите са нормални и добри за покупка, ако се намери подходящ имот.

 

Очакванията на инвеститорите и предприемачите

… са за стабилизиране на цените на материалите с тенденция за леко повишение, но трябва да отчетем и факта, че повечето инвеститори се притесняват да започнат реализация на проектите си именно поради динамичната обстановка. Това от своя страна засилва дефицита на новото строителство.

Тези фактори в комбинация с високата инфлация (въпреки че Федералният Резерв и отскоро Европейската Централна Банка се опитват да я овладеят посредством увеличение на основният лихвен процент), засилват желанието на хората с налични средства да потърсят алтернатива за тяхното вложение и запазване на покупателна им способност.

Имотите остават може би най-сигурното убежище и могат да запазят стойността най-плавно.

Освен това в дългосрочен план, цените винаги ще нарастват, разбира се отчитайки определени корекции, които в исторически план е имало няколко пъти, но дългосрочния тренд винаги е бил възходящ. Това разбира се са глобални фактори и тенденции, но всички трябва да знаем, че населението на планетата се увеличава, а не намалява.

Дори цената на имота да падне след неговата покупка за определен период, то отдаването под наем може да носи доходност докато цените се възстановят и се постигне капиталова печалба. Губи този, който продава, когато цената е по-ниска от покупната.

Когато говорим за местният пазар, трябва да знаем че може и по статистически данни България да е на последно място в ЕС, но е в класацията на горните 100 богати държави в света. Според направено проучване от международна компания излязло на първи август тази година, България е класирана на 62 място, интересно е да се каже че Китай например са на 76, Русия- 60. Изследването измерва покупателната способност на хората, инфлацията, нивото на заплащане, брутен вътрешен продукт и други показатели, които обхващат широко поле от макро и микро икономически показатели.

И така след направеното проучване определено можем да заключим, че сред потенциалните кандидат-купувачи или продавачи на пазара на недвижими имоти има в по-голяма степен реализъм и оптимизъм отколкото песимизъм, а решенията за това кога е най-добрия момент всеки сам избира. 

Автор:

Маноел Попов
Съосновател на Делта 3 Риъл Естейт

‭+359 877 885 140‬

popov@delta3.bg

Виж по-Голямата Картина на Новото Строителство в София. Получете по email@ достъп до Актуална Информация днес.

Получете по имейл достъп информация за Новите Жилищни проекти в София. Информираност за Пазара в реално време. Включени и Перспективни Райони в София. Описание, локации, концепции и прогнози. Информация директно от инвеститори. Избирайте Информирано, а не по слухове.

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

Още анализи от нас:

Анализи

Живот под наем и Новите Лордове

В днешни дни аристокрацията във Великобритания, така наречените лордове, все още владеят около 1/3 от земите. Освен земеделските земи в провинцията, дори в Лондон…