fbpx

Сертифициране на сгради по екологична и здравословна съобразност

Устойчивото инвестиране и строителство включва широк кръг от социални, физически, екологични и икономически фактори, които могат да влияят на стойността на един имот.

Сертифициране на сгради

Използвайки традиционни инвестиционни похвати със социално отговорното инвестиране –  ESG (екологично, социално управление), инвеститорите от всякакъв вид могат да поемат устойчив подход при гонене на инвестиционните си цели. Инвеститорите все повече прилагат тези нефинансови фактори като част от процеса на анализ, за да идентифицират съществени рискове и възможности за растеж. Показателите на ESG обикновено не са част от задължителния финансов отчет, въпреки че компаниите все повече разкриват информация в своя годишен доклад или в самостоятелен доклад за устойчивост.

Сертифициране на сгради

Строителството традиционно е един секторите, които най-много допринасят за изразходването на енергия и ресурси. Според проучването на IEA (международната енергийна агенция) издадено през 2019, строителният сектор е допринесъл за около 36% от финалната консумация на енергия за годината и 39% от въглеродните емисии за предходната година, от които 11% идват от производството на строителни материали, а остатъкът от тяхното използване и имплементиране.

Прочетете материал относно Зелената Сделка в ЕС и ефекта върху строителството и недвижимите имоти.

За да се справим с тези проблеми и да се научим да контролираме въздействието и отпечатъкът, който строителството оставя, през последните няколко десетилетия се създават множество норми, които в последствие се „кодифицират“ и се раждат модерните строителни стандарти.

BREEAM е първата организация, която отдава сериозно значение и разпознава този проблем. Структурата приема стандарти за оценка, рейтинг и сертифициране на степента на устойчивост на сградите. По-нататък се създават и други подобни организации, които изследват различното въздействие на сградите върху околната среда и в тази статия ще разгледаме няколко от тях, а именно, BREEAM, LEED, SKA и WELL и тяхното значение в 2021 година.

BREEAM започва като стандарт, по който се сертифицира новото строителство и в последствие прераства и към други сектори като обновяване на сградите (refurbishment), както и частичното модернизиране (retrofitting) като по този начин се грижи както за освежаването на самите сгради, така и за удължаване на цялостния им живот.

Сертифициране на сгради

Стандартът е разделен на 4 части ти проектите се оценяват с  холистичен подход, в зависимост от обхватът  – External Envelope, Core Services, Local Services и Interior Design.

Устойчивата стойност се оценява в 10 категории:

 • Мениджмънт
 • Здраве и Уелнес
 • Енергия
 • Транспорт
 • Вода
 • Материали
 • Отпадъци
 • Използване на земя и екология
 • Замърсяване
 • Иновации

Проверител от BREEAМ оценява проекта и предава информацията към световната организация, която взима решение дали покрива необходимите критерии. Оценките са както следва –  Pass, Good, Very Good, Excellent и Outstanding.

 

Другият голям стандарт е създаден в САЩ през 1993 и се нарича Leadership in Energy  and Environmental design или LEED.

Той става се налага като основен образец в Северна Америка и се радва на огромна популярност там като към 2015 има над 80,000 сертифицирани сгради и над 100,000 акредитирани професионалисти. Също като BREEAM, LEED дава възможност за сертифициране на различни видове сгради и в различни фази от жизнения им цикъл – от първоначалното им изграждане до неизбежното им реновиране – както за новопостроени/ строящи се сгради, така и за интериорът им. Проектите печелят точки по 5 категории – сред които:

 • Устойчиви строителни площадки
 • Ефикасност на използване на водни ресурси
 • Енергия и Атмосфера
 • Материали и Ресурси
 • Качество на интериор

В зависимост от точките, които са дадени на съответният проект, те могат да получат оценки Certified, Silver, Gold, Platinum.

Сертифициране на сградиSKA е система, създадена през 2009 от RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), която отново е оценителки метод, еталон и стандарт за модернизиране на сгради, водени и притежавани от RICS. Системата е създадена след допитвания до дизайнери, строители, наематели, пропърти мениджъри и консултанти. Макар, че има сходства с BREEAM и LEED, SKA се отнася само за проекти на реновиране и модернизиране на съществуващи сгради. SKA оценява проекти по 100 критерия, отнасящи се до 8 принципа, а именно:

 • Използвана енергия
 • Въглеродни емисии
 • Материали
 • Отпадъци
 • Вода
 • Уелнес
 • Замърсяване
 • Транспорт

Оценките с както следва Bronze, Silver, Gold.

Сертифициране на сградиWELL е друг стандарт, който се радва на широко приемане. Макар, че е създаден едва през 2014г., вече има присъствие в над 67 държави. Той, за разлика от BREEAM и LEED не се фокусира толкова върху строителството като аспект на устойчивите критерии, а върху въздействието на сградата на нейните ползватели и как може да се подобри техният комфорт, психическо здраве и същевременно да увеличи тяхната производителност и продуктивност. Актуалната версия на стандарта е WELLv2, която измерва 11 показатели:

 • Въздух
 • Вода
 • Светлина
 • Движение
 • Термален комфорт
 • Звук
 • Материали
 • Психическо здраве
 • Иновации
 • Прехрана

 

 

WELL цялостно окуражава физическата активност на хората в самият офис, техният ергономичен комфорт, максимално използване на дневна светлина и тн.

 

Глобалният тренд на устойчиво инвестиране също не би трябвало да бъде пренебрегван. Природосъобразното строителство се превръща в световен приоритет в последните години и ESG неизменно присъства във фирмените планове. Освен, че е заложен сред 17те цели на ООН за устойчивост (the 17 sustainability goals), инвеститорите са заинтересовани да инвестират устойчиво сред цялото си портфолио, което е важно при разговори както с акционери и потенциални инвеститори, така и позволява на цялата организация да залага и гони съответни цели за нейният отпечатък. Роля играе Глобалният Еталон за Устойчивост (Global Real Estate Sustainability Benchmark – GRESB), който оценява и определя ESG характеристиката на конкретни имоти. През 2019 над 1000 компании участват в GRESB, които се състоят от над 100,000 имота на стойност от над 4,5 трилиона долара.

Сертифициране на сгради

Важно е да се отбележи и че световни маркет мейкъри, чието влияние може да бъде сравнено със Apple в мобилния свят, които с премахването на жака за слушалки през 2016 потресоха света, но и създадоха индустрия за милиарди като популяризираха безжичните AirPods, то в недвижимите имоти, глобалните Asset management фондове като Brookfield, Blackrock, Blackstone и пр. още преди години налагат тренд на инвестиране основно в устойчиво строителство и така задават тон за останалата част на пазара. А както е било винаги – когато основните играчи дадат тон и пазарът не закъснява.

 

Източници:

Environments, Insightful. “BREEAM, LEED, SKA & Well – How Do These Environmental Assessment METHODS Differ?” Inspiring Funiture and Design Solutions, www.ie-uk.com/blog/breaam-leed-ska-well-environmental-assessment-methods.

Iea. “Global Status Report for Buildings and CONSTRUCTION 2019 – ANALYSIS.” IEA, www.iea.org/reports/global-status-report-for-buildings-and-construction-2019.

 

Освен получаването на съответната международно-призната акредитация, приемането на някой от стандартите, които разгледахме по-горе имат и много други реални ползи, някои от които са:

 

 • възможността за преоценяване на съответният имот (вдигане на пазарна стойност)
 • намаляват оперативните разходи (OPEX)
 • подобряват условията на работа на ползвателите
 • водят до увеличаване на наемните цени
 • Връщат стари сгради отново на „радара“
 • Увеличават заетостта
 • Намаляване на тнар „Еxit yields”
 • Увеличават ликвидността

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

ЕТИКЕТИ: Сертифициране на сгради, Сертифициране на сгради, Сертифициране на сгради, Сертифициране на сгради, Сертифициране на сгради, Сертифициране на сгради, Сертифициране на сгради, 
Анализи

Живот под наем и Новите Лордове

В днешни дни аристокрацията във Великобритания, така наречените лордове, все още владеят около 1/3 от земите. Освен земеделските земи в провинцията, дори в Лондон…
Меню