fbpx

Зелената сделка и Имотите

В интервю за БНР, вицепремиерът Атанас Пеканов сподели, че “Големите инвеститори вече се интересуват дали там, където ще инвестират, е направена декарбонизация.” Интервюто е по повод финализирането на Плана за възстановяване и устойчивост. Пеканов също каза, че страната ни се ангажирала с процесите свързани със Зелената сделка, вече сме се подписали и ангажирали с тях и трябва да започваме да прилагаме.

Върховният съд на ЕС наложи глоба  от 500 000 евро на ден на Полша, защото не е затворила голяма мина за нискокачествени лигнитни въглища към ТЕЦ “Туров” и замърсява въздуха и в съседна Чехия, предаде БГНЕС.

Докато Българя все още не е депозирала Плана за възстановяване и устойчивост, а Полша е санкционирана, то Хърватия вече получи първа авансова вноска от 818 милиона евро, което е 13% от общата сума (около 6 млрд. 292 милиона евро), която страната ще получи от ЕС. Един от проектите, в които ще бъдат инвестирани тези средства е централно геотермално отопление на град Карловац. Цялата сума от  818 млн. евро от първата вноска ще бъде инвестирана в “Зелени проекти”.

Вече се случва, облагите и санкциите ще виждаме все по-често, а Европа поем по пътя към икномика без вредни емисии през 2050 г. 

Тук може да прочетете материал относно новите изисквания за земеделието и как Зелената Сделка в ЕС ще се отрази и на земеделските имоти. 

Зелената сделка и промените в сектора на строителство и недвижими имоти, които ще последват в Европейския Съюз

Зелената сделка е наложителна, защото последния влак, който можем да хванем за преминаване към регенеративно съществуване, спиране на отравянето на въздуха и водата и шанс за нормално съществуване на следващите поколения… последния влак е вече тук.

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света“ е казал Ганди и личният пример и принос към устойчиво партньорство с природата чрез потреблението е начинът, който не зависи от политики, а от волята на човек. За съжаление обаче няма как да продължаваме да чакаме 8 милиарда човека да се светнат и да се осъзнаят, докато средствата за масова комуникация ги занимават с друго.

Затова, дори и да нямаме пълно доверие, то е нужно да приветстваме зелените политики, защото политиките и законите са начинът да накараш хората да се съобразяват, дори и тези, които все още не осъзнават и не вярват, че това е крайно наложително.

Що се отнася до имотите… тенденцията вече ясно се оформя. Цените няма да падат освен нормални временни корекции, цените ще се покачват в дългосрочен план, особено на места като България, където все още имотите са достъпни и за нормалния човек. Причините са много, като тези свързани с актуалната тема са изчерпването на природните ресурси и прехода към кръгова икономика (отпадъци = суровина), целите за декарбонизация (нулеви въглеродни емисии) и като цяло новите зелени данъчни политики. Преходът към екологично строителство с минимални енергийни загуби и минимално замърсяване = по-скъпо строителство. Бъдещите домове и сгради ще бъдат много по-икономични, но строителството им по време на прехода ще е по-скъпо от конвенционалното. Земята също няма да поевтинява, защото вече не я произвеждат, а хората се множат много бързо (7.9 милиарда в момента, 2 милиардна преди 100 г.).

Темите, които ще засегнем в тази статия, за което си заслужава да я прочетете докрай са следните: 

 • Финансовата и данъчна картина, която промените ще нарисуват
 • Кръгова икономика: отпадъци = материали и суровини
 • Промяна в действията на големите инвеститори
  на пазара е факт
 • Зелено строителство
 • Новите технологии и продукти за зелено строителство
 • Енергийна революция: децентрализация в производството на енергия

Финансовата и данъчна картина, която промените ще нарисуват

Източник: Schmidt, Matthias. “ESG Real Estate Insights 2021 | Article #2 European Green Deal What’s in There for Real Estate Companies?” Deloitte, Deloitte, Mar. 2021.

Европейският Съюз си постави за цел да бъде въглеродно неутрален до 2050 г. Във връзка с това са предприети дългосрочни мерки за декарбонизиране (девъглеродизиране) на Европейската икономика. Секторът на недвижими имоти е на фокус, тъй като сградите са отговорни за около 36% от емисиите на парникови газове в Европа. Зелената сделка е стратегически обвързана със сектора на недвижими имоти и ще има своето сериозно въздействие върху бизнес моделите, условията за финансиране и търсенето на пазара.

По време на Парижкото Климатично Споразумение през 2015 г., ООН се ангажира да лимитира глобалното затопляне през 21 век до по-малко от 20 C и ако е възможно под 1.50 C. Също така е поет ангажимент да се намалят глобално емисиите на CO(въглероден диоксид) с 80-95% до 2050 г., което ще доведе до дългосрочни политики, ограничения и правила за декарбонизиране на глобалната икономика.

Европейският Съюз пое инициативата да бъде водещата световна икономика за пример, като началото на реформите бе подписването на „Европейската Зелена Сделка“ и „Планът за финансиране на устойчив растеж: Целта е ЕС да бъде климатично неутрална (да не вреди на климата) до 2050 г. За да постигне на тази амбициозна цел, първият крайъгълен камък е 2030 г. и целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% в сравнение с 1990 г. Според проучване от Европейската Комисия  (ЕК), сградите са отговорни за около 40% от енергийната консумация на ЕС и 36% от емисиите на парникови газове. Други мерки ще са свързани със секторите на мобилност, производство на храна и химикали. За да финансира всичко това, частни капитали от 180-290 милиарда EUR на година трябва да бъдат пренасочени към инвестиции за устойчив растеж и устойчиви решения за бизнеса, които намаляват въглеродните емисии.

Като цяло ЕС преследва 6 главни екологични цели:

 1. Забавяне на климатичните промени
 2. Адаптиране към климатичните промени
 3. Устойчиво използване и защита на водните и морски ресурси
 4. Преход към кръгова икономика (ограничаване на отпадъците до минимум и максимално рециклиране)
 5. Ограничване и контролиране на замърсяването
 6. Защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите

 

За да изпълнят тези цели, ЕК представи няколко дългосрочни мерки, от които следващите са обвързвани със сектора на недвижими имоти и строителство: 

 1. Европейска вълна на Ремонтиране и Обновяване

Според ЕК, повече от 220 милиона сгради (85% от сградите в ЕС) са построени преди 2001 г. ЕК очаква, че 85%-95% от съществуващите сгради сега ще съществуват и през 2050 г. Като вземем предвид целта на ЕС за декарбонизация и това, че тези сгради не са енергийно ефективни, то ЕК е убедена, че е нужно да се удвоят темповете на ремонтиране и обновяване на сградите в следващите 10 години, за по-устойчиво използване на енергията и намаляване на енергийните загуби до минимум.  До 2030 г., 35 милиона сгради трябва да бъдат ремонтирани и обновени, което ще създаде 160.000 повече „зелени работни места“.

 

 1. Данъчна политика за Европейско устойчиво финансиране

Фирмите в сектора на недвижими имоти и строителство ще трябва да изготвят нефинансови отчети в съответствие с нефинансовите директиви за отчитане. Ще трябва да обявят пропорциите от оборота (капиталови и оперативни разходи), получени от строителство, обновяване и ремонти, придобиване и собственост на сгради, които допринасят значително за смекчаването или влошаването на изменението на климата. Затова е нужно да се покрият взискателните критерии по отношение на нуждите от енергия, енергийната ефективност и пасивност, както и цялостният ефект върху глобалното затопляне през жизнения цикъл на сградата.

Още повече, предприетите мерки и решения за покриване на тези норми не трябва да пречи и влияе негативно на нито една от другите 5 екологични цели, нито върху безопасността на работниците и техните човешки права. В допълнение на целите за енергийна ефективност, строителните компании ще бъдат задължени да спазват амбициозни цели свързани с потреблението на вода,  кръгова икономика (поне 70% от безопасните строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на постройки, трябва да бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и възстановяване на други материали), както и цели за замърсяване. Тези оповестявания относно оборота, капиталови разходи и оперативни разходи ще бъдат от съществено значение за инвеститорите в компании за недвижими имоти за структуриране на техните инвестиционни решения и като основа за техните собствени задължения за данъчното отчитане във връзка с SFDR ( Sustainable Finance Disclosure Regulation: Регулация за Отчитане на Устойчиви финанси). Освен това критериите за данъчното отчитане във връзка с SDFR са в основата на стандарта за зелени облигации на ЕС.

 

 1. Директива за нефинансово отчитане на ЕС

Директивата в момента се ревизира. Очаква се новите правила да бъдат приложими от финансовата година на 2023 нататък за компании с 500 + служителя. Комисията се стреми да увеличи обхвата на компаниите, които трябва да подготвят нефинансови отчети във връзка с директивата.

ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЯТА НА ГОЛЕМИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
НА ПАЗАРА Е ФАКТ

 

Източник: “Shareholders Are Getting Serious about Sustainability.” Harvard Business Review, 24 Nov. 2020, hbr.org/2019/05/the-investor-revolution.

 

Революцията на инвеститорите е факт. Големите акционери стават все по-сериозни относно устойчивост, еко-съобразност и климатичните промени.

ESG (Environmental, social, and governance – Околна среда, социални, управление ) стандартите и проблемите свързани с тях доскоро не бяха сред приоритетите за инвеститорите. Но в последните години институционалните инвеститори и пенсионните фондове станаха толкова големи, че не могат да не заемат позиция относно климатичните промени и да мислят за ефекта на тяхното портфолио от инвестиции  върху околната среда, защото техните клиенти се интересуват от това.

Анализ на интервюта с 70 ръководители в 43 глобални институционални инвеститорски компании, заключава че ESG стандартите се превръщат в приоритет за тези лидери и скоро акционерите ще потърсят отговорност от корпорациите относно спазването на ESG стандартите.

Пример за устойчиво инвестиране, който си заслужава да се сподели е стратегията развита от Матс Андерсон (бивш изп. Директор на AP4), Патрик Болтън (професор от университет „Колумбия“) и Фредерик Самама (ръководител Amundi Asset Management). Стратегията позволява на дългосрочни пасивни инвеститори да се застраховат срещу климатичния риск без да жертват доходност. Стратегията се базира на изграждане на портфолио от компании, чийто въглероден отпечатък е с 50% по-малък от средното и използват 50% по-малко „изостанали активи“ (като изкопаеми горива, които са станали неефективни или остарели в резултат на законодателство, намалено търсене или други фактори). Този модел описан в статията на Financial Analysts Journal под наименование „Обезпечаване срещу климатичен риск“, се използва от AP4, CalSTRS, the Общ пенсионен фонд на щата Ню Йорк, пенсионния фонд на Нова Зеландия и много други. Днес около $50 милиарда в активи се управляват по тази стратегия и тези активи и изисквания за климатично угодни компании нарастват всеки ден. Така парите на инвеститорите ще продиктуват и промяната при предприемачите и корпорациите.

Океан от промени настъпват в начините, по който инвеститорите ще оценяват компаниите, сградите или активите, в които даден фонд инвестира. Кога точно ще бъде повратната точка, която ще промени из основи бизнеса и икономиката, не може да се каже.

Големи корпорации, офис сгради, заводи, чийто акции са притежавани от големи пасивни мениджъри на активи и пенсионни фондове ще усетят промяната първи. Но няма да мине много време, преди бизнеса на средно ниво също да започнат да се съобразяват с тези правила. Всички компании трябва да видят възможностите в тези структурни промени, за да си партнират с техните инвеститори, които имат желание да ги наградят за дългосрочната стойност, която компаниите ще създават за обществото като цяло.

Вече големите международни фондове НЕ инвестират в сгради, които не са сертифицирани по WELL, BREEAM или LEED  стандартите за оценка на влияенито на сградите върху природата и здравето на хората, които ги обитават.

Повече за сертификатите може да видите тук > > >

ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Източници: Team, StoneCycling. “Circular Economy in Construction Industry.” StoneCycling®, StoneCycling®, 11 May 2021, www.stonecycling.com/news/circular-economy-in-construction-industry.

Какви са главните проблеми на днешната икономика?

 

 1. Изчерпване на природните капитали

Ръстът в световната икономика е захранен от увеличеното използване на суровини и природни ресурси. Природният капитал се трансформира в други видове капитал – но растем толкова мащабно, толкова бързо, което бързо изчерпва същите природни ресурси, които осигуряват този мащабен растеж.

 

 1. Култура на изхвърляне

Хората в по-голямата част от света сме развили „култура на изхвърляне и заменяне“ с ново: правим възможно най-евтино за сметка на експлоатиране на природните ресурси, използваме, изхвърляме. Тази линейна икономика, просто не е устойчива и сметката я плаща природата и следващите поколения. Вече е известно, че в океана теченията са събрали пластмасата на едно място с размерите на Франция. Пластмасата се разгражда на финни частици, попада в рибите, попада в облаците чрез изпаренията на водата и ни се връща тъпкано през дъждовете и храната, която ядем.

Проучване от ООН заключава, че 2/3 от замърсяването на земята идва от неразумното използване на материалите, а 1/3 от грешно и превишено използване на енергия.

Сигурно сте чули, че нашето общество живее доста неустойчиво, затова по-осезаемо усещаме промените в климата, липса на ресурси, загуба на биоразнообразие, мръсен въздух и вода и много др. Така купчината боклук, която с бързи темпове трупа нашето консуматорско общество ще нарасне и достигне зашеметяващите 3,4 милиарда тона годишно (в момента е 2.01 милиарда тона годишно) през 2050 г. (източник: Световната Банка).

Модерните икономисти смятат, че именно кръговата икономика е решението.

 

Цел на Кръговата Ккономика в строителството: Отпадъци = Суровина

Кръговата икономика се основава на принципите на:

 • отпадъци = суровина
 • поправи / рециклирай и използвай отново

Целта е да се сведе до минимум експлодирането на природните ресурси и суровини и отпадъците. Това се постига чрез възстановяване и ремонтиране на продукти и материали, доколкото е възможно, по системен начин, отново и отново.

Планът за действие при „Кръгова икономика“ ще води прехода във всички сектори, като на фокус ще са секторите с високо ниво на използване на ресурси, какъвто е сектора на строителството. Освен че строителството и ремонтните дейности използват значителни количества енергия и минерални ресурси (пясък, чакъл, цимент), то сградите са отговорни за 40% от използваната енергия, предимно за осветление, отопление и охлаждане.

Ясно е на всички ни, че за декарбонизирането на производството на какъвто и да е продукт е нужно да се използват предимно възобновяеми източници и чиста енергия (соларна, вятърна, водна, геотермална, водородна и др.) В допълнение на това са нужни инвестиции за развитие на екологични нови технологии, както и да бъдат обновени и ремонтирани, колкото се може повече стари сгради, за да станат енергийно ефективни.

Политика за Устойчиви Продукти

Освен производството на възобновяема и чиста енергия, както и модернизирането на сградите, така че да станат енергийно ефективни, „Зелената сделка“ предвижда въвеждането на „Политика за Устойчиви Продукти“ като неизменна част от кръговата икономика. Приоритетно ще бъде повторното използване на материали, преди да се стигне до тяхното рециклиране, което да сведе до минимум изхвърлянето на боклука – това ще се постига чрез финансови стимули и данъци. Ще даде път на нови бизнес модели и ще зададе минимални изисквания, за да предпази европейския пазар от продукти, които замърсяват природата. Отговорността на производителите ще бъде по-сериозна.

Тази политика има шанс да намали боклука значително. Европейската Комисия обмисля законови изисквания, за да тласне пазара на вторничните суровини и производството на нови продукти да бъде с изисквания за влагане на определено количество рециклирани материали (например в пакетирането, превозните средства, строителните материали и батериите).

В допълнение ЕК ще разгледа и ревизира Регулацията за Строителните Продукти ( CPR – Construction Products Regulation), за да осигури синхрон между нуждите на кръговата икономика и дизайна на нови или реновирането на стари сгради във всички свои етапи. Целта е да се постигнат климатично защитени енергийно ефективни сгради с минимални отпадъци и замърсяване на околната среда.

Концепцията “BAMB” (Buildings as Material Banks – Сградите като Банка за Материали)

“BAMB” конпцията всъщност е прилагане на практика на идеите за кръгова икномика в строителството. Документът, който се изпозлва в целия процес на строителство и е основа за одобрението на една сгрдаа като “Банка за Материали” е така нареченият “Материален Паспорт – MP (Material Passport)”.

Този нов стандарт води до редица иновации в строителството и дава редица ползи:

 • Увеличаване на капиталовата стойност на сградата и респрективно печалбата – когато в даден ден жизненият й цикъл свърши, сградата не се разрушава и извозва на сметището, а се разглобява и вложение материали могат да се продадат и използват в нов проект.
 • Редуциране на експлоатирането на природните ресурси
 • Създава нови работни места
 • Подобрява значително измерването на прогреса на в изпълнението на даден проект

За да не изглежда, че всичко това е още една теория, то ще споделим един светъл пример за строителство на принципите на кръговата икономика.

Park 20|20 реализиран от Delta Development в Нидерландия е първият в света „Cradle to Cradle (C2C)” (от Люлка до Люлка) бизнес парк, построен с 100% рециклирани материали, които на 100% могат да се използват отново в бъдеще за строителство на други сгради, когато жизненият цикъл на сградите свърши и се наложи реконструкция.

Паркът на Уилиям Макдоноу (който е един от създателите на концепцията Cradle to Cradle – От люлка до люлка) съчетава иновации с устойчив дизайн, използва оптимален екологичен подход и работи със затворени системи за енергия и вода. В центъра на целия подход е човешкото благосъстояние днес и в бъдещето.

Трите основни принципа в методологията “Cradle to Cradle” са:

 1. Хранителните вещества (за човека, растенията и сградата като организъм) остават хранителни вещества: Park 20|20 има централизирана система за събиране и използвне отовно и отново на “сивата (отпадна) вода”, като например водата от мивките се събира и се изпозлва отново в тоалетните. Обратна логистика на строителните материали – от потребителя стига обратно до производителя за последваща употреба. Оранжерии за производство на храна, програма за компостиране на органични материали и превръщането им в хумос, програма за управление на хранителните вещества нужни за растенията. Дизайн за разглобяване.
 2. Използване на енергия от възобновими източници:  Централизирана система за съхранение на отоплителна и охладителна енергия, производство на енергия от възобновими източници, интериорен и екстериорен дизайн ориентиран към движението на слънцето и светлината.
 3. Стимулиране на разнообразието:  Биоразнообразие под формата на зелени живи покриви, различни видове растителност. Разнообразие в дизайна и концепциите за да служи на културното и социално разнообразие.

Примери за някои продукти в строителството, които могат да бъдат рециклирани, използвани отново в строителството или използвани като източник на енергия.

Източник: “10 Eco Building Materials Revolutionizing Home Construction.” Elemental Green, 19 Apr. 2016, elemental.green/10-eco-building-materials-revolutionizing-home-construction/.

 

Според World Green Building Trends (Световни Зелени Строителни Трендове) от Dodge Data & Analytics, вече официално от 2018 г. „Зеленото строителство“ е вече глобален тренд и енергийната ефективност се превръща в топ приоритет за хората в цял свят.

 

Ренесанс на природните материали. Промяната е задвижена от изискванията на потребителите, както и от екологични регулации в строителството. С този тренд се засилва и сектора на производство на иновативни зелени строителни материали. Ето и някои от тях:

 

 • КОНОПЕН БЕТОН, конопени тухли / строителни блокове и изолация от коноп (Hempcrete – идва от concrete, което на английски значи бетон)

Зелената сделка и Имотите

Индустриалният коноп в строителството се използва от 1990 г., не просто въглеродно неутрален, а въглеродно негативен – докато расте конопа смуче въглеродни емисии от въздуха – ако един дом е построен от конопен бетон, то ще се спести изхвърляне на около 9 тона въглероден диоксид във въздуха. Конопът е едно от най-бързо растящите растения в света и за отглеждането му не се използват торове, пестициди и хербициди. Тежи по-малко, има много добри изолационни качества, а и се справя много добре с влагата и е огнеупорен. Единствения минус е че за отглеждането на коноп е нужда вода, но за сметка на това нуждите за вода са много по-ниски от на други растения (разчита се предимно на дъждовете) и в процеса на производство не е нужна топлинна енергия.

Конопените влакна са изключително здрави – проучвания показват, че сгради изградени с конопен бетон са 3 пъти по-устойчиви на земетресения. Други проучвания показват, че конопените влакна не отстъпват на стоманата, дори в някои аспекти са по-здрави ( „A Study in Physical and Mechanical Properties of Hemp Fibres).

На 19-ти Юни 2017 CNBC излъчиха епизод от шоуто „Гаражът на Джей Лено“. В епизода Лено тества спортна кола наречена Renew (Обновяване). Колата е специално изработена за Брус Дитцен  (бивш директор в Dell) от 46 кг. конопени влакна (фибри). И Лено и Дитцен удариха няколко юмрука на колата, но единствено ръцете им пострадаха, без да има никакви следи по колата. Според собственика, конопената кола е 10 пъти по-здрава от нормалните ламаринени коли, които се огъват при удар или натиск с ръка.

 

Зелената сделка и Имотите

 

 • БАМБУК – най-добрата алтернатива на дървото

Въпреки че прилича на дърво, бамбукът спада към семейството на тревите, което значи, че бамбукът расте и се възстановява много по-бързо от дърветата. Бамбукът е едно от най-бързо растящите растения в света в зависимост от сорта и климата, понякога растежът стига до 90 см. на ден!

Зелената сделка и Имотите

Цикълът на регенерация на бамбуковите насаждения е 3 години (на всеки 3 години мога да се изсичат и засаждат нови), докато на дърветата е от 25 до 50 год.

Приложенията на бамбука са в производство на керемиди, плотове, тапицерия, ламинат, декинг и др. подови настилки.

 

 • Изолация от вълна от овце

Изолацията от вълна е с 10% по-добра от стъклената вата и също така може да абсорбира, задържа и изпуска влага, докато си запазва изолационните качества. Също така естествената вълна е резистентна към огън, има шумоизолационни качества, абсорбира вредни химикали от въздуха като формалдехид, азотен оксид и серен диоксид. На всичкото отгоре е биоразградима в края на живота си.

 

 • SIP (STRUCTURAL INSULATED PANELS) Панели или познати още като „Сандвич Панели“

SIP (Сандвич) панелите са една от най-добрите строителни системи от гледна точка на изолация и херметичност (за пасивни къщи). Произвеждат се от OSB плоскости между които има EPS (стиропор). OSB плоскостите се правят от пресовани дървени остатъци и смола, като тези с FSC сертификат са с дървен материал от устойчиво управлявани гори. EPS (стиропор) е екологичен продукт, който се право от 98% въздух, без токсични химикали и е 100% рециклируем.

Зелената сделка и Имотите

Трите основни предимства са: 1) най-добри изолационни качества (студ, влага и др.), поради което се използват за строителство на пасивни къщи; 2) бързо строителство, като буквално се правят готови цели стени; 3) ниска цена и дълъг живот.

 

 • Изолация и строителни блокове от гъби … да, гъби

 

Зелената сделка и Имотите

Гъбите могатда се отглеждат и без слънчева светлина, под земята или под слънчеви панели, те се ядливи и от корените им (от мицела) се правят строителни материали. Мицела превръща въглеводородите във въглехидратни вериги. Тези вериги се уплътняват и увиват около всичко, което се изправи на пътя им и превръщат органичните отпадъци от храна, дървесина и всякакви земеделски култури в строителни материали. В допълнение на това материалите стават изключително здрави и могатда се ползват за строителни блокове или готови стени, имат по-добри изолационни качества от стъклената вата и са напълно биоразградими и могат да се превърнат в компост при обработка.

Подобни материали, които пресоват да кажем дървесни отпадъци и ги превръщат в бордове (ПДЧ) и други дъски често съдържат формалдехид и други вредни химикали – строителните продукти от мицел са произвеждат без каквито и да е токсични химикали.

 

 

 • Продукти от дърво от устойчиво управлявани гори

Всеки знае за дървения материал, не нещо ново, а дали не е вредно за природата да го ползваме?  Всъщност е унищожително за природата, земята, водата, въздуха, животните и човека е масовото изсичане на гори. Но устойчивото управление на горите, контролираното прочистване и изсичане на стари дървета, разредяване на буйните млади дървета и други подобни практики поддържат устойчивото развитие и възобновяване на гората и същевременно има достатъчно и за хората.

Да не забравяме, че дърветата изсмукват въглероден диоксид от атмосферата през целия им живот, така че дървесният материал е екологичен и устойчивото управление на горите води до това да не се нарушава еко-равновесието и същевременно да може да ползваме един от най-красивите естествени строителни материали.

Доказателство за произход на дървесина от устойчиво управлявани гори е FSC  сертификатът (Forest Stewardship Council – Съвет за управление на горите).

Зелената сделка и Имотите

 

 

 • Обшивка от дървесна кора – издръжлива, натурална, красива

Устойчивото използване на дървесината достигна нови върхове след като вече и коратаЗелената сделка и Имотите се използва като строителен материал за фасади и покриви с висока добавена стойност. Дървесната кора идва от дървета, които са вече отрязани и е страничен материал (не се режат дървета специално, за да се направи), който преди е бил използван за пелети, градински мулч и др.

Обшивката от дървесна кора може да издържи от 75 до 100 години без да се боядисва, уплътнява и без регулярна поддръжка. Това, че не се използва боя означава, че няма излишни химикали в процеса на производство. След като е отделена от отрязаното дърво, кората се изсушава в пещ, за да се стерилизира срещу гъби и насекоми.

 • Ацетилирани дървени продукти 

Вече има екологична алтернатива на използването на токсичните методи за обработка на дърво. Процесът на обработка с ацетил създава продукт, който е устойчив на гниене, с подобрени изолационни качества, по-добра здравина и по-дълъг живот. Ацетилът се използва и в лекарства и е безвреден за човека, а продуктите обработени с него се сертифицират като нетоксични.

 

 • Материали от пресована дървесна маса

Зелената сделка и Имотите

 

Кръстосано-ламинираният дървен материал (CLT) и слепеният ламинирани дървен материал (Glulam) все повече се използват вместо стомана или бетон. Чрез CLT технологията по-малки парчета дърво са залепени заедно на слоеве, които са перпендикулярни един на друг.

 

 

 

Зелената сделка и Имотите

„Глулам“ технологията  позиционира дървените парчета успоредно на дължината на крайния материал. Тези техники водят до получаване на дървесен материал с много убедителни качества.

 

 

 

Тези материали се произвеждат устойчиво – в сравнение със стоманата и бетона, чието производство е с високи емисии на въглероден диоксид. Също така CLT технологията прави възможно използването на малки парчета дърво, което иначе би станало брак.

Здрави са – съотношението между здравината и теглото е много добро. Материали от пресована дървена маса са с по-добри показатели за сгради в сеизмични зони, а вече се правят дори небостъргачи от такива материали.

Зелената сделка и Имотите

Устойчиви на огън и пожари – когато е изложен на огън, въгленът от външната страна на масивния дървен материал образува изолационен слой, който предпазва вътрешното дърво от повреда. Това му позволява да запази опора дори при пожар.

Изгодни – сгради от материали от пресована дървесна маса се строят по-бързо от бетонови сгради, поради това че елементите на сградата са произвеждат предварително.

 

 • Пречистващи въздуха декорации за стени

Най-вероятно вече знаете за въздушни филтри и специфични растения, които пречистват въздуха в дома и офиса, но знаехте ли че начина, по който обличате стените може да има сериозен ефект върху въздуха? В допълнение на това да пречистват въздуха от замърсители, тези своеобразни декорации могат да помогнат за намаляване на нуждите от енергия, защото няма да има нужда да използвате електрически въздухопречиствател. Ето и няколко примера за подобни декорации за стени:

 

 

Зелената сделка и Имотите

 

Въздухопречистващ гипсокартон

Гипсокартона се използва почти във всеки дом и офис, както в България, така и по света. Но в днешно време някои компании (като CertainTeed ) произвеждат гипсокартон, който поглъща формалдехид и го превръща в инертно съединени, което вече не се разпространява във въздуха. Този вид гипсокартон е подходящ, както за нови строежи, така и за ремонти, като не изпуска никакви ЛОС (Летливи Органични Съединения), докато същевременно неутрализира формалдехид за по-добро качество на въздуха в помещенията.

 

 

Въздухопречистващи бои

ECOS Paints например не излъчват ЛОС  (Летливи Органични Съединения), не съдържат полиуретан (който се влага масово в боите), който предизвиква главоболие и дихателни проблеми. В допълнение на това въздухопречистващата боя на производителя притежава нова технология за абсорбиране на ЛОС, която абсорбира и неутрализира химикали и замърсители, за по-добро качество на въздуха вкъщи.

Как го прави? В състава си тази чудна боя съдържа молекулярно сито, проектирано да абсорбира целева група от Летливи Органични Съединения ( ЛОС, на англ. VOC) от въздуха. Ситото (нетоксични кристални тръби) е с размер, който позволява малки молекули като азот или кислород да преминават безпрепятствено, докато по-големи молекули (органични съединения) попадат в капан.

 

Шпакловка от вулканична почва: Shirasu Kabe от HABITUS

Това е един по-луксозен материал за нашите географски ширини, тъй като се прави от вулканична почва в Япония и представлява шпакловка / мазилка за финиш на стени. Доказано е че пречиства въздуха в стаята, поради съдържанието на природна органична керамична магма. Освен това също така контролира влажността, като извлича влага от въздуха, когато нивата са високи и изпуска влагата, когато нивата във въздуха са по-ниски.

 

Почистващи въздуха тапети

Roos international произвежда тапети, които абсорбират и задържат перманентно около 70 % от алдехиди и други често срещани токсини във въздуха. Технологията е патентована и позволява нанасяне дори на няколко слоя боя отгоре, тъй като боите са порести и пропускат.

 • Живи покриви

Живите или зелени покриви се състоят от водонепромокаема мембрана, почва и живи растения. Какви са предимствата?

Среден живот от 40 години (ако са инсталирани, както трябва)

 

Зелената сделка и Имотите

 

Изолация – проучвания показват, че през лятото зеленият покрив намалява загубата на хладен въздух от помещенията с 70-90% и съответно намаляват значително сметките за охлаждане в по-горещи райони. През студените месеци пък зеленият покрив намалява загубите на топлина с 72%.

По-добър въздух – освен, че намаляват нуждите от енергия за охлаждане и затопляне на дома и съответно въглеродните емисии за производството на енергията, то зелените покриви и растенията, които живеят на тях абсорбират CO2  и други замърсители на въздуха.

Шумоизолация – проучвания показват, че зелените живи покриви са сериозни шумоизолатори и могат да намалят шумовете с 40-60 децибела.

Повишава стойността на имота – енергийната ефективност, която това решение носи повишава стойността на имота, защото зелените живи покриви са отличителни и тренда за зелено строителство става все по-сериозен в цял свят. Поради тези причини, зеленият жив покрив може да помогне продажбата на по-висока цена или намиране на по-дългосрочни наематели.

LEED – според световният стандарт за устойчиво, енергийно ефективно и екологично строителство, инсталирането на зелен жив покрив може да добави 15 LEED кредита към имота, което го отличава и прави още по-интересен, както за купувачи и наематели, така и за международни инвестиционни компании. Освен това, зеленият жив покрив спомага с възстановяването на биоразнообразието и природния баланс в градската джунгла.

 

 • Соларни керемиди

Не е нужно да дупчите покрива и да слагате соларни панели, ако не ви харесва как изглежда. Както вече сте чували вече се произвежда и соларни керемиди, които изглеждат много красиво, а и са изключително здрави. В САЩ изграждането на покриви със соларни керемиди е субсидирано от държавата и силно вероятно това да стане и в ЕС.

Зелената сделка и Имотите

 

 • Соларни прозорци

Източник: “Solar Panel Windows Achieve Record-Breaking Energy Efficiency.” The Independent, Independent Digital News and Media, 18 Aug. 2020, www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/solar-power-window-transparent-renewable-energy-a9675961.html.

Зелената сделка и Имотите

 

Изследователи постигнаха рекорд в ефективността в разработка на прозрачни соларни клетки, прокарвайки пътя за това небостъргачи и офис сгради да станат про изводители на екологично чиста енергия.

 

Зелената сделка и Имотите

Екип от университета в Мичиган са използвали дизайн от органични, въглеродни материали, за да трансформират слънчева светлина в електричество с ефективност от 8.1% , докато се запазва пропускливостта и прозрачността нужна за прозорците.

 

Познатите ни комерсиално използвани соларни клетки, които се произвеждат от силикон, имат ефективност от 14 до 19% в трансформирането на слънчевата светлина в електричество.

 

Ръководителят на този проект, проф. Стивън Форест споделя: „Прозорците на всяка сграда са идеалната локация за органичните соларни клетки, защото те предлагат нещо, което силиконовите соларни клетки не могат, а именно комбинация от висока ефективност и прозрачност.“ В допълнение на това производството на органични соларни клетки всъщност абсорбира въглерод вместо да изпуска въглерод, което ги прави не само въглеродно неутрални, а въглеродно негативни.

 

Прозрачността, която тези клетки имат към момента е 43.3%, което ги прави сходни на прозрачността на прозорците на небостъргачите.

 

Компанията SolarWindow Technologies предлага покритие за прозорци, което върши същата работа и не е нужно да се сменят прозорците, а просто да се фолират, както прозорец на кола.

 

 • Енергийна революция: Децентрализация в производството на енергия

Това не е строителен материал, но сградите като цяло могат да играят ролята на новите ЕРП-та и си заслужава да го включим в този материал. Потребителите вече могат сами да произвеждат необходимата си енергия от възобновяеми природни източници, а и дори да продават излишъка на своите комшии.

Зелената сделка и Имотите

Вече редица заводи в България монтират соларни панели на покривите на сградите си и по този начин произвеждат голяма част от нужната има електроенергия.

Освен това вече над 1 милион европейски граждани сами произвеждат електроенергия, според, според Игнасио Наваро, ръководител на проекта “Европейски енергиен преход” на организацията “Грийнпийс”.

И още един пример за село в Индия (има и други такива общности), което няма достъп до електричество и няма изградена централизирана електропреносна мрежа, един вид няма друга алтернатива. Млад предприемач решава проблема като изгражда децентрализирана система със соларни панели + батерия + контролер във всяка колиба (така изглежда домовете там), като всеки е свързан с кабели със своя съсед. Така там където има излишък от електроенергия може да се продава на съсед в селото, който има повече нужда в момента. По този начин търговията, а и парите остават вътре в общността.

Енергийните общности са обединения от граждани или публично-частни сдружения, в които хората произвеждат сами своята енергия за лично ползване и за захранване на мрежата с електричество от възобновяема енергия, когато има излишъци.

В България все още има законодателни и административни пречки повече домакинства да станат независими производители на ток чрез възобновяеми източници на енергия, но вече е приета общоевропейска директива, която дава право на гражданите да си произвеждат сами енергия. Неизбежно е това да се случи и в България.

Според материал публикуван на 16.03.2021 от Доротея Николова в БНР, 21 общини и две районни кметства от цяла България са подписали отвореното писмо, инициирано от „Грийнпийс“ – България, с искания за стратегическа подкрепа и законови изменения, които да улеснят създаването на първите за страната енергийни общности.

Делта 3 Имотни Анализи

 

Автор: Тома Стайков

0877 355 178

investors@delta3analizi.com

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

Анализи

Живот под наем и Новите Лордове

В днешни дни аристокрацията във Великобритания, така наречените лордове, все още владеят около 1/3 от земите. Освен земеделските земи в провинцията, дори в Лондон…
ЕТИКЕТИ: Зелената сделка и Имотите,Зелената сделка и Имотите, Зелената сделка и Имотите, Зелената сделка и Имотите, Зелената сделка и Имотите, Зелената сделка и Имотите

Зелената сделка и Имотите

Зелената сделка и Имотите

Зелената сделка и Имотите

Меню