fbpx

Разходи и такси при покупко-продажба на имот

В тази статия ще научите какви Разходи и такси при покупко-продажба на имот е нужно да си предвидите преди да започнете да си търсите имот за покупка, както и ако продавате такъв.

Разходи и такси при покупко-продажба на имот за КУПУВАЧА:

Първите разходи, които ще имате са доста незначителен на фона на останалите, но все пак е редно да ги споменем.

  • между 150 и 200 лв за оценка на имота. Това е само в случай, че участва банка кредитор и покупката ни е чрез ипотечен кредит.
  • 10 – 30 лв. за Удостоверение за Тежести. Много купувачи си мислят, че този документ е задължение на продавача, но това не е така. Първо трябва да се знае, че това не е от задължителния набор документи за изповядване на сделката. Ако използвате ипотечен кредит, банката ще Ви задължи да го предоставите, като в него трябва да е описана историята на имота за 10 години назад. Ако използвате брокер, това със сигурност трябва да е включено в услугата.

Следващите разходи и такси при покупко-продажба на имот, които трябва да си предвидите са тези по прехвърлянето на имота:

  • 3% от стойността е местният данък (за София) по придобиването. Този данък може да варира в различните населени места. Обикновено е 5% или 3%
  • Между 1% и 1.5% (средно) са нотариалните такси и таксите към Агенцията по Вписванията. Тук много зависи дали ще използваме и ипотечен кредит. В случай, че покупката ни е с ипотечен кредит то тези разходи са в горния диапазон. Тези такси зависят от стойността на имота и от конкретния нотариус, който сте избрали

Виж по-Голямата Картина на Новото Строителство в София. Получете по email@ достъп до Актуална Информация днес.

Получете по имейл достъп информация за Новите Жилищни проекти в София. Информираност за Пазара в реално време. Включени и Перспективни Райони в София. Описание, локации, концепции и прогнози. Информация директно от инвеститори. Избирайте Информирано, а не по слухове.

Ако използвате агент на недвижими имоти е добре да си предвидите:

  • 3% без ДДС, комисион. В някои случаи брокерите работят и без комисион, но това е за конкретни оферти. В повечето случаи ако ги наемете да търсят специално за Вас, то това ще Ви струва около 3% от стойността на имота, който ще изберете. С правилния брокер можете да спестите доста време и усилия, затова ако сте решили да използвате такъв е добре той да бъде препоръчан или добре проучен.

Ако използвате юрист разходите могат да варират според неговия хонорар. Тук цените започват от около 70 лв на час за консултация (за София) и в зависимост от сделката изготвянето на договорите и т.н. могат да достигнат 1000 лв. (това е максимумът в средностатистическите сделки в София, но винаги може да е повече или по-малко). В много голяма, част от случаите наемането на юрист за имотна сделка е безсмислено. Ако използвате брокер, юридическите консултации би трябвало да са Ви включени в цената на услугата. Също така ако купувате имот чрез ипотечен кредит, юридическият отдел на банката ще провери всичко.

 

Разходи и такси при покупко-продажба на имот за ПРОДАВАЧИ:

  • В случай, че използвате агент трябва да си предвидите 3% без ДДС от продажната цена (това е масовият процент в повечето случаи).
  • Между 40 и 100 лв за документи. Цената зависи от това дали ще поръчате документите бързо или с нормални поръчки. Разбира се може да имате и допълнителни разходи в зависимост от естеството на сделката, понякога даже документите могат да достигнат и до 400-500 лв. Но в най-общия случай нещата изглеждат така:
  • Кадастрална схема: 20 – 40 лв
  • Данъчна оценка 10 – 34 лв.
  • Семейно положение – 10 лв.

Ще падат ли цените на имотите? Прочетете подробен анализ тук.

Автор: Тома Кадийски
Консултант Недвижими Имоти
‭+359 87 8 501 433‬

ЕТИКИЕТИ: покупко продажба на имот, покупко продажба на недвижим имот, покупко продажба на имот такси, такси при покупка на жилище, такси покупка имот, продажба на имот такси, такси при покупка на имот, такса за адвокат при покупка на имот.
ЕТИКИЕТИ: покупко продажба на имот, покупко продажба на недвижим имот, покупко продажба на имот такси, такси при покупка на жилище, такси покупка имот, продажба на имот такси, такси при покупка на имот, такса за адвокат при покупка на имот.

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

Анализи

Живот под наем и Новите Лордове

В днешни дни аристокрацията във Великобритания, така наречените лордове, все още владеят около 1/3 от земите. Освен земеделските земи в провинцията, дори в Лондон…