fbpx

Пътеводители за успешни инвестиции в имоти

Или намерете и свалете тази част или части, които ви интересуват най-много…

Kак да реализирам от 35 до 100 процента печалба с недвижим имот?

Как да постигнем най-добра цена за имот като се кооперираме с партньори?

Как да купя без риск имот в строеж?

Покупка на имот по време на рецесия

Инвестиция или собствено жилище?

Как да купя имот, без да имам всички средства

Как да продам имот на най-добра цена?

Какви документи да изисквате?

От тук може да свалите 2 вида предварителни договори: 1. Без Банка; 2. С участие на банка

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

Меню